FellowsGábor Kerekes
IFK_Junior Fellow


Duration of fellowship
01. May 1994 bis 30. June 1994

Gábor Kerekes

PROJECT TITLEPROJECT DESCRIPTION

[Für dieses Fellowship liegt keine klassische Projektbeschreibung vor]CV